Süleyman Erguner – Buyruğun Tut Rahmân’ın

Bursa Uluslararası Müzik Festivali 1998

Şef Hasan Adıgüzelzâde ve Senfoni Orkestrası’na teşekkürlerimle