Süleyman Erguner – Ekrem Zeki Ün – Yunus’un Mezarında

Eserin Bestecisi Ekrem Zeki Ün (1910-1987)’dür.
Eser, “Flüt ve Piyano” için bestelenmiştir ancak eserdeki duygunun etkisiyle, ilk defa Süleyman Erguner tarafından “Ney” ile icra edildi.
Orkestra şefi : Hasan Adıgüzelzade