To English Pages English
 
KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

1-" Türk mûsikîsi ses sistemi ve neydeki sistem münasebeti, neydeki transpozisyon meselesi " IV. Millî Türkoloji Kongresi ;
19-23 Ekim 1981, İstanbul , 22 Ekim 1981.
2-" Türk mûsikîsi ses sistemi ", İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) , I. Türk Musikisi Sempozyumu ,
22 Aralık 1983.
3-" 19.yy. Neyzenleri ve Türk mûsikîsine katkıları", İTÜ TMDK, II. Türk Musikisi Sempozyumu,
17 Nisan 1985.
4-" Mesnevi'de ney, devr-i salât" , İTÜ TMDK, II. Türk Musikisi Sempozyumu, 19 Nisan 1985.
5- " Müzik kapitülasyonları, Alla turca-Alla franga", I. İstanbul Müzik Şenliği,
26 Ekim 1997.
6-" Pierre Cormon'un Türkiye'de Müzik Eğitimi ve Yayını Üzerindeki Düşünceleri ve Eleştirisi", MÜZİKOLOJİ DERNEĞİ, I. Müzikoloji Simpozyumu,
28 Kasım 1999.
7- " Mevlevi Müziği ve Osmanlı Dönemine Etkisi ", I. Uluslararası "Tarihte Anadolu Müziği ve Çalgıları Sempozyumu" , Kültür Bakanlığı,
12 Kasım 1999, Ankara
8- " Ulvi Erguner ", 19 Şubat 2000, Tarık Zafer Tunaya (Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi (TZT) / İstanbul
9." 70. Yılında Giriftzen Âsım Bey ve Girift ", 15 Nisan 2000, TZT
10- " Neyzen Tevfik " , 25 Mart 2000, TZT

Dinleti - Konferanslar - " Ulvi Erguner ", 19 Şubat 2000, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Dairesi, Türk Müziğine Hayat Verenler Programı, Tarık Zafer Tunaya (TZT) . " 70. Yılında Giriftzen Asım Bey ve Girift ", 15 Nisan 2000 , İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Dairesi , Türk Müziğine Hayat Verenler Programı , Tarık Zafer Tunaya - " Neyzen Tevfik " , 25 Mart 2000, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Dairesi, Türk Müziğine Hayat Verenler Programı, Tarık Zafer Tunaya
 
MAKALELER - DERGİ VE ANSİKLOPEDİLER

Makaleler

1- " Salat-ı Ümmiye ", Musiki Mecmuası, Ekim,1981.
2-" 19. Yüzyıl Neyzenleri ", Kubbealtı Mecmuası, sayı:1, sh.45-68, İstanbul, Ocak, 1993.
3- " Endülüs'ün Yeniden Fethi ", İzlenim Dergisi, İstanbul, 1993.
4-" Peygamber Aşkıyla Yazılmış ve Bestelenmiş Bir Eser: Mîrâciye", İzlenim Dergisi, Mart, 1993, sayı: 3, sh.94-6.
5- " Gönül Titreten Saz: Ney", Sky Life , THY ( Turkısh Aırlınes ) , Ocak, 1998, s.64-70.
6- " Mahlası İlhâmî, kendi padişah, III. Selim " , Yapı Kredi Sanat Dergisi, 1999.

Ansiklopediler

1
- " Girift", İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, C. 14, sh. 84, İstanbul, 1996.
2-" Ulvi Erguner ", İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, C. 11, sh. 302, İstanbul, 1995.
3- " Süleyman Erguner", İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, C. 11, sh. 301, İst., 1995.
4-" 18. Yüzyılda Mûsikîmiz, Ney ve Neyzenler ", Osmanlı Ansiklopedisi , C. 10, s.691-707, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999.

KİTAPLAR

1- Ney " Metod " , İst. 1986, 2002 ( + 2 CD) -
BASILDI
2- Kutb-ı Nayi Osman Dede ve Rabt-ı Ta'birât-ı Mûsikî , Marmara Ün. Yüksek Lisans Tezi, İst. 1991 - BASILIYOR
3-Rauf Yektâ Bey ve Türk Mûsikîsi üzerindeki Çalışmaları , Marmara Ün., Doktora Tezi, İst.1997 -
BASILDI
4- Neyzen Erguner- 2005 Aralık - BASILDI
 
CD'LER
 
1-  Tende Canım
2-  Mevlevi Töreni
3-  Anadolu Nefesi
4-  Ney Improvisations "Şah Ney"
 

::: CD ve Kitap için info@neyatolyesi.com  email adresine ileti gönderip istekte bulunabilirsiniz :::
 
BESTELER

Sözlü Eserler

- Beyâtî Ağır Semâî , " Düşmüşse fîrâk sîneye susmak ne yamandır ", Usûl: Ağır Semâî, Güfte : Mustafa Tahralı - Kürdîlihicazkâr Şarkı, " Bir görmede ah aşkına düştüm de derinden ", Usûl : Sengin Semâî, Güfte: Süleyman Erguner(torun) - Sabâ Zemzeme İlâhî, " Çeşm-i mürg-i rûhum görmek ister rûyîni " , Usûl : Düyek, Güfte : Mehmed Emîn - Rast Şarkı " Türkiyem " , Usûl: Sofyan , Güfte : Süleyman Erguner ( torun )

Saz Eserleri

Segâh Saz Semâî - Şevkefzâ Saz Semâî - Pençgâh Saz Semâî - Rast Saz Eseri