BYYOGRAFY (devam) :

1980 'de Ystanbul'da kurulan Mevlevi Heyeti'nin ba?kany oldu. 1995 'te ERGUNER MEVLEVY HEYETY'ni kurdu. Türk mûsikîsi konularynyn i?lendi?i topluluklary hazyrlayyp konserler vermektedir ;

Erguner Ensemble Ynstrümantal-Choeur Musique Turque, Süleyman Erguner Mevlevi Heyeti, Mevlevî "Dervishes Tourneurs", Fasyl , Nefes "Mevlevi-Bekta?i" , Sufi Music of Ottoman Court (Tende Cânym), Erguner Klasik Türk Mûsikîsi Korosu, kurup sahneye koydu?u topluluklardandyr. Konser ve beste çaly?malarynyn yany syra çe?itli ülkelerde ve Türkiye'de yayynlanan kaset ve CD ' leri bulunmaktadyr. -MEVLANA CD ' leri de bulunan Erguner, Türk mûsikîsinde ilk olarak ?AH NEY CD' sini yapmy?tyr. Türkiye Yazarlar Birli?i'nin 1997 yyly, Yylyn Sanatçysy ödülünü almy?tyr.

Süleyman Erguner'in çe?itli makam ve formlarda eserleri bulunmaktadyr. Bazylary;

Beyati A?yr Semâî "Dü?mü?se firâk sîneye susmak ne yamandyr" (güfte: Prof. Dr. Mustafa Tahraly) Kürdilihicazkâr ?arky "Bir görmede ah a?kyna dü?tüm de derinden"(güfte: Süleyman Erguner) Rast ?arky "Türkiyemin ba?lary, eri?ilmez da?lary"(güfte: Süleyman Erguner) Segâh Ylâhî " Yâ Hazreti Mevlânâ "(güfte: Midhat Serto?lu) Saba Zemzeme Ylâhî ; "Çe?m-i rûhum görmek ister yâ Muhammed rûyini "(güfte:Mehmed Emin Efendi) Segâh , Pençgâh, ?evkefzâ saz semâîleri, Rast saz eseri.

geri
Ulvi ERGUNER