To English Pages English
 

SÜLEYMAN ERGUNER TOPLULUĞU / ENSEMBLE
" NEFES - SEMA -SEMAH "


( MEVLEVÎ - ALEVÎ - BEKTÂŞİ )


Nefes, Türk Tasavvuf Mûsikîsi'nin özellikle Bektâşi meclislerinde icrâ edilen önemli bir formudur. Gerek Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve gerek Türk Halk Mûsikîsi formlarında yer alan, ancak değişik bir türde ve farklı enstrümanlarla icrâ edilen Nefes'leri, Süleyman Erguner bu çalışmasında biraraya getiriyor.
Ney ile bağlamanın ilk birlikteliği Mevlevî semâ'ı ile Bektâşi ve Alevî meclislerinde yapılan semahın biraraya gelmesiyle kuvvetleniyor. Semâ ve semah gösterileri ile Mevlevî , Alevî, Bektâşi'ler ve mûsikîleri kol kola girecek; Türk milletinin Anadolu'da ortaya koyduğu kültür ve sanatı, güzel -iyi insan olma yolundaki tarzını , sevgi-inanç-sanat felsefesini ortaya koyacaktır.
Ney, bağlama ve diğer sazlarımızın alışılagelmemiş birlikteliği ile bu duygu ve mûsikî anlatılacaktır.
Daha önceleri; Âşık Veysel'in , Hacı Bektaş Velî'nin, Pir Sultan Abdal'ın, ve Mevlânâ'nın aynı duygu içinde söyledikleri gibi;

" GELİN CANLAR BİR OLALIM "

 

                                                 ileri